Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Gde će se obaviti operacija?

Ukoliko se i obavaljaju operacije za koje nije neophodna hospitalizacija, pacijentima se preporučuje da se operacije izvrše u bolnicama.

Bolnice bi trebale da budu specijalizovane za plastičnu i estetsku hirurgiju. Pacijenti koji su bolesni ne bi trebali da budu operisani u istoj sali gde i pacijenti za estetsku hirurgiju. Isto medicinsko osoblje ne bi trebalo da bude u kontaktu sa vama.

Pitaj te vašeg plastičnog hirurga da li je ustanova akreditovana ili sertifikovana, to nije obaveza ali je preporuka.

Pitaj te da li se rednovno vrši epidemiološki nadzor i da li se vrši kontrola i sprovode bezbednosne mere protiv nastanka intrahospitalnih infekcija.

Po savetima Svetske zdrastvene organizacije WHO, Sigurnosti protokoli su neophodni kao deo bezbednosti pacijenta.

o   Protokol prema pacijetu pre anestezije

o   Protokol pre samog operativnog reza

o   Protokol pre izlaska pacijenta iz operacione sale

Bezbednost pacijenta je naš prioritet!

to top button