Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Da li ste u potpunosti razumeli hiruršku ili nehiruršku proceduru?

Estetska hirurgija ne spade u obavezne procedure lečenja. Ona je vaša želja, vi zdravi odlazite na operaciju.  Iz tih razloga veoma je bitno da u potpunosti budete upoznati sa preoperativnom pripremom, operacijom, postoperativnim tokom, oporavkom, ožiljcima, mogućim komplikacijama i rizicima same operacije ili intervencije. Dužnost hirurga je da vam na vama razumljiv način pojasni hirušku proceduru i dok vam do detalja ne bude razumljivo ne biste trebali da date svoj pristanak za hiruški zahvat.

to top button