Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Oblikovanje tela mašću - Fat transfer

Savremene tehnike premeštanja masti iz jednog regiona u drugi dale su mogućnosti da se pojedini delovi tela uvećaju, a da se telo u celosti preoblikuje. Transferom masti možemo podići preoblikovati i uvećati zadnjicu, natkolenice, potkolenice, dojke. Procenat preživljavanaj masnog tkiva se kreće od 40 do 90% u zavisnosti od hirurga i njegove tehnike.

  • Dužina operacije:

Od sat do više sati u zavisnosti šta se sve uvećava u jednoj operaciji.

  • Anestezija:

U zavisnosti od opsežnosti regiona radi se u lokalnoj infiltrativnoj anesteziji sa ili bez analgosedacije, opštoj anesteziji.

  • Operativna procedura:

Najčešće mast se uzima sa stomaka, leđa, ruku, bokova. Predhodno se radi infiltracija kroz rez veličine od 3-5mm, nakon toga se specijalnim kanilama uzima mast, prerađuje ( propira, filtrira, centrifugira) i ubacuje takođe kroz milimetarske rupice u region koji želimo da uvećamo, zadnjicu, dojke, natkolenice ili potkolenice.

  • Postoperativa procedura:

Boravak u bolnici se savetuje. Rađeni regioni se bandažiraju i napravi se adekvatna kompresija. Steznici su obavezni mesec dana.

  • Rizici:

Otoci, hematomi, masna embolija, tromboza, asimetrija, infekcija, resorpcija masti.

to top button