Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Uklanjanje viška masti - Liposuction

Ova operacija se radi kada želimo da uzmemo mast za transfer, kada želimo da preoblikujemo telo ili uklonimo višak kilograma. U odnosu na to biramo različite tehnike.

  • Dužina operacije:

U zavisnosti od operacije od sat do više sati.

  • Anestezija:

Loklana iniltrativna sa analgosedacijom za menje ragione, za veće epiduralna anestezija, opšta anestezija.

  • Operativna procedura:

Operacije su različite za uzimanje mast ii transfer se najčešće koristi liposukcija špricevima i malim vakumom. Postoji standardna liposukcija, UAL, ultrazvučna i Laserska liposukcija. Najpre se region infiltrira sa fiziološkim rastvorom sa adrenalinom da bi se smanjilo krvarenje. Količina infiltracije je različita kod raznih tehnika. Mogu se radititi svi delovi tela, podvaljak, lice, dojke, ruke, noge stomak leđa. Odabir tehnike je u skladu sa hirurškim veštinama i mogućnostima.

  • Postoperativa procedura:

Postoperativni boravak u bolnici je obavezan za veće liposukcije. Obavezno je kretanje i nošenje steznika četri nedelje. Poratak na posao za nedelju do dve.

  • Rizici:

Otoci, hematoma, infekcija, masna embolija, tromboza, neravnine na koži, nezategnuta koža, hiper ili hipopigmentacija, gubitak krvi.

to top button