Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Transplantacija kose - hair transplantation

Ova procedura je prebacivanje folikula dlake najčešće sa potiljka na prednji deo poglavine gde kosa nedostaje. Najčešće se premeštaju graftovi koji sadrže od jednog do četri folikula zajedno, specijalnim instrumentom.

  • Dužina operacije:

Zavisi od hirurga i od količine transplantata koji se prebacije. Nekoliko sati.

  • Anestezija:

Radi se u lokalnoj anesteziji.

  • Operativna procedura:

Pojedinačno se uzimaju graftovi sa potiljačne regije i stavljaju u region gde nedostaje kosa. Metoda se naziva (follicular unit extraction -FUE) ekstrakcija folikula dlake. Posebnim instrumenom se graftovi od 1-4 folikula uzimaju i posebnim instrumentima stavljaju u region gde nedostaje kosa.

  • Postoperativa procedura:

Pacijent ne ostaje u bolnici. Pranje kose nakon petog dana. Šišanje kose i veće fizičke aktivnosti  nakon mesec dana.

  • Rizici:

Umeren otok čeone regije i obrva nestaje u narednih 5 do 10 dana.Transplantati dlake nastavljaju svoj rast u skladu sa rastom dlake koje nije transplantirana. Smena dlaka se dešava nakon od 3 do 6 nedelja.

to top button