Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Sigurnost pacijenta

Najveći prioritet Udruženja estetskih plastičnih hirurga Srbije je da promoviše sigurnost pacijenata.

U saradnji sa Međunarodnim udruženjem estetskih plastičnih hirurga ISAPS i Evropskom asocijacijom udruženja estetske plastične hirurgije EASAPS, želimo da vas informišemo u vezi sa najvažnijim aspektima sigurnosti pacijenata,

Ova uputstva imaju za cilj da vas upoznju sa značanim informacijama koje će vam pomoći pri donošenju odluke da se podvrgnete invazivnim ili neinvazivnim procedurama u oblasti esteske plastične hirurgije.

Prvi zadatak je da izaberete dobro edukovanog, obučenog i kvalifikovanog plastičnog hirurga.

to top button