Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Pitajte za osiguranje

Estetske operacije nisu pokrivene opštim zajedničkim zdrastvenim osiguranjem. I kod najboljih hirurga komplikacije su moguće, dodatno osiguranje bi vam znatno pomoglo.

Pacijenti koji dolaze iz inostranstva treba da pitaju

o   da li njihovo osiguranje pokriva i operacije u drugoj državi

o   da li njihovo osiguranje pokriva u slučaju komplikacija po povratku kući

o   da li je vašem hirurgu dostupno da vas osigura ISAPS-ovim osiguranjem.

to top button