Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Bezbednost pacijenta

Prvi put se govori o bezbednosti pacijenta 2010 godine u Međunarodnom udruženju za estetsku hirurgiju ISAPS koji je i postavio ove bezbednosne protokole za pacijente. Tadašnji predsednik dr Foad Nahai je konstruisao “Dijamant sigurnosti pacijenata”  u estetskim hirurškim i nehirurškim procedurama i postavio četri ključna faktora koji su utimativni za sigurnost estetske plastične hirurgije.

o   Procedura: koja je odgovarajuća za pacijenta

o   Pacijent: koji je dobar kandidat za tu procedure

o   Hirurg: koji je kvalifikovan i sa iskustvom u izvođenju te procedure

o   Hirurška ustanova: koja je sigurna sa obučenim osobljem i mogućnošću za hitnim intervenisanjem ukoliko je to potrebno

Ukoliko ste sigurni da su ispunjeni sva ova četiri kriterijuma, vi ćete poboljšati vašu sigurnost i uspeh vaše estetske procedure.

to top button