Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije

Operacija ušiju- Otoplasty

Ova operacija se radi kada ušna školjka odstupa od glave, kada je uho veće ili pojedini delovi uha, kada nedostaje konfiguracija uha.

  • Dužina operacije:

Od jednog do dva sata.

  • Anestezija:

Kod dece može da se radi u lokalnoj ili opštoj anesteziji, kod odraslih u lokalnoj.

  • Operativna procedura:

U zavisnosti od zahteva postoje različite hirurške procedure koje će obezbediti prirodnu poziciju i primaknutost uha i oblikovanj konfiguracije uha.

  • Postoperativa procedura:

Fikasioni zavoj se uklanja za sedam dana. Konci se uklanjaju sa sedam do deset dana.

Fiksciona traka se savetuje narednih četiri nedelje. Kontaktni sportovi se ne savetuju narednih dva meseca.

Za ovu operaciju nije obavezan boravak u bolnici.

  • Rizici:

Otečenost, krvarenje, promena boje kože uha, ponovna klempavost, neprirodan izgled uha, pojačano ožiljavanje.

to top button