Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije
prof-dr-Milan-Filipovic

Prof. dr Milan Filipović

Rođen u Prištini 1967. godine. Medicinski fakultet u Prištini završio 1993. godine. Specijalizaciju iz plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije završio 2000. god. na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Magistar je medicinskih nauka od 1998.god. Doktorirao na Medicinskom fakultetu u Prištini 2009.godine. Od 2000 -2010 radio kao specijalista plastične hirurgije u Centru za opekotine plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju Kliničkog Centra Srbije. Od 2015. godine je vanredni profesor plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije na Medicinskom fakultetu sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Član SLD-a od 1993. Aktivni član SRBPRAS(Srpsko udruženje za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju) od od 2001 godine.

Član: ISAPS, BAPRAS, ESPRAS,(Svetsko, Balkansko i Evropsko udruženje plastičnih i rekonstruktivnih hirurga) ECAMS (European College of Aesthetic Medicine &Surgery)  i SRBSAS(Srpsko udruženje estetskih hirurga).

 

to top button