Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije
dr-Goran-Gacesa

Mr sci. med. Dr Goran Gaćeša

Dr Goran Gaćeša rođen je 1970.godine. Medicinski fakultet u Beogradu završio je 1998.godine. U plastičnoj hirurgiji sa  bazom u Kliničkom Centru Srbije od 2000 godine, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije  postaje 2006.

Magistersku tezu iz oblasti Onkologije odbranio je  2010. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu , čime je stekao akademsko zvanje magistra medicinskih nauka.

Od početka angažovanja u  plastičnoj, rekonstruktivnoj i estetskoj hirurgiji, Dr Goran Gaćeša sticao  je hirurško iskustvo u više državnih i privatnih  ustanova.

Dr Goran Gaćeša kontinuirano se medicinski edukuje, završio je više kurseva i studijskih putovanja  u  Evropi i Americi, te prisustvovao na značajnom broju kongresa, seminara i simpozijuma.

Dr Goran Gaćeša je član Srpskog lekarskog društva Regionalna komora Beograd, sa izdatom Licencom za obavljanje svih operacija i procedura iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije . Član je  Srpskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (SRBPRAS), Balkanskog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (BAPRAS) . Medjunarodnog udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ISAPS) i Udruzenja estetskih hirurga Srbije (SRBSAS).

 

to top button