Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije
Dr. Tatjana Radovic(1)

dr Tatjana Radović

Dr Tatjana Radovic je zavrsila Medicinski Fakultet u Beogradu (1993-2000) , a potom pripravnicki staz

( 2000-2001) i strucni ispit.

Od 2001 do 2002 pocinje specijalizciju iz opste hirurgije u KBC “ DR Dragisa Misovic –Dedinje” ,

Beograd , da bi pocetkom 2002 zapocela specijalizaciju iz plasticne i rekonsrtuktivne hirurgije na

Klinickom Centru-”Bezaniska Kosa” , Beograd , Srbija.Specijalizaciju zavrsava 2007 godine i pocinje da

radi kao specijalista plasticne i rekonstruktivne hirurgije.

Sve vreme specijalizacije Dr Tatjana Radovic radi kao asistent doktor u privatnoj klinici ”Mens Sana ” u

Beogradu , gde svoje znanje i vestine usavrsava .

Nakon polozenog specijalistickog ispita Dr.Tatjana Radovic nastavlja sa radom u u privatnoj klinici

”Mens Sana ” u Beogradu .

Od 2008 je na relaciji Srbija- Norveska gde pocinje sa procesom nostrifikovanja diplome i dobijanja

autorizacije za lekara i specijaliste  plasticne i rekonstruktivne hirurgije.U medjuvremenu ucestvuje na medjunarodnim i domacim kongresima strucno se usavrsavajuci u okviru plasticne hirurgije .

Članstvo:

IPRAS - Internacionalna konfederacija za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

ISAPS - Internacionalno udruženje za estetsku plastičnu hirurgiju

ESPRAS - Evropska udruženja za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

SRBPRAS - Srpsko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

BAPRAS - Balkansko udruženje za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju

Den norske legeforening - udruzenje norveskih lekara

Oslo legeforening - udruzenje lekara Osla

Allmennlegeforening - udruzenje lekara opste prakse

Norsk plastiskkirurgisk forening -udruzenje plasticnih hirurga norveske

to top button