Udruženje estetskih plastičnih hirurga Srbije
dr-kojic.jpg-16-9

PROF. DR SCI. MED SINIŠA KOJIĆ

Prof. dr sci. med Siniša Kojić je specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije i jedan od naših najistaknutijih hirurga iz ove oblasti.

Studije medicine završio je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu, specijalistički ispit položio 1993. godine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, 1996. godine je magistrirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2005. godine odbranio je doktorsku disertaciju i stekao zvanje doktora medicinskih nauka. Zvanje docenta na predmetu hirurgija - uža oblast plastična i rekonstruktivna hirurgija dobija 2012. godine, a titulu vanrednog profesora u aprilu 2019. godine na Medicinskom fakultetu Foča Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

Radio je i boravio u cilju usavršavanja na klinikama širom sveta i to na Nofretete Klinik (Nemačka), Department of Plastic Surgery (Belgija), Paces Clinic (SAD), 4 Beauty Aesthetics Institute (SAD) ...

Ukupno trinaest specijalizanata, danas veoma uspešnih, je do sada imalo čast da bude obučeno pod palicom Prof.dr sci med Siniše Kojića.

Tokom svoje tridesetogodišnje karijere izveo je više desetina hiljada operacija, objavio više od stotinu radova u domaćim i stranim časopisima, učestvovao je na više od 60 kongresa u zemlji i inostranstvu, napisao više od 40 publikacija, obučio veliki broj vrhunskih stručnjaka uz aktivno članstvo u međunarodnim i domaćim udruženjima i organizacijama kao što su: Srpsko lekarsko društvo, SRBPRAS, IPRAS, ISAPS, MESAPS

Jedan je od osnivača SRBSAPS Udruženja estetskih plastičnih hirurga Srbije i SUS Senološkog udruženja Srbije.

to top button